Proč se zdravě zajímat o správný životní styl

Na první pohled se může zdát, že mám hned v nadpisu chybu, ale moc ráda vám teď vysvětlím, proč jsem to takto napsala

1. Co je to zdravý životní styl?

Pod spojením zdravý životní styl si většinou představíme rovnováhu mezi pohybem a zdravou výživou. A všichni určitě víme, že taky asi není příliš dobré kouřit a přehnaně holdovat alkoholu. Jenže to je tak trochu málo. Ve skutečnosti se pojmem životní styl totiž rozumí celkový souhrn toho, jak člověk žije. Takže kromě správné výživy, přiměřené fyzické aktivity, nepožívání drog (kam řadíme i to kouření a alkohol) nesmíme zapomínat ani na dobrý spánek, pozitivní naladění a zkrátka radost ze života. V dnešní době nemůžeme zapomínat také na snahu vyvarovat se přílišnému stresu (ale pozor, přiměřený každodenní stres naopak zvyšuje naši aktivitu a vyloučit ho zcela je prakticky nemožné) a všech škodlivých a rizikových faktorů. A k tomu všemu je potřeba udržovat dobré mezilidské vztahy. S rozhádanou rodinou a zamračenou sousedkou můžeme jíst sebezdravěji a sportovat jako o závod, naší vnitřní pohodě to ale možná tolik neprospěje.

2. Je něco špatně na spojení zdravý životní styl?

Já osobně se moc neztotožňuji s výrazy jako zdravý životní styl, zdravá výživa apod. Vím, že jde o ustálené a dnes velmi oblíbené pojmy. Ale mně to zavání tím, že kdo se snad stravuje jen trochu jinak, tak se automaticky stravuje nezdravě = špatně. Jenže opravdu všem prospívá to samé jako druhému? Můžu vám hned na úvod prozradit, že skutečně ne. O tom, jak je důležité individuální poradenství a výživa na míru danému jedinci, si povíme někdy později. Nyní alespoň ve zkratce mohu napsat: co prospívá jednomu, automaticky nemusí prospívat druhému, dokonce mu to může i vážně ublížit. Proto i v souvislosti s životním stylem nechci hovořit o zdravém, ale spíše pro daného člověka správném životním stylu. Ani konkrétní potraviny není vhodné zjednodušeně rozdělovat na zdravé a nezdravé. Vždy záleží na konkrétním množství a situaci. K celé této oblasti musíme přistupovat především zodpovědně. Je totiž rozdíl, jestli si jednou za čas dáme na oslavě kousek dortu nebo jestli se denně budeme cpát hamburgery a zapíjet je litry piva. Přitom ani na hamburgeru ani na pivu ve skutečnosti nic špatného být nemusí.

3. Proč je dobré se o správný životní styl zajímat?

Asi není potřeba diskutovat o tom, že to, jakým způsobem života žijeme, ovlivňuje (samozřejmě i spolu s dalšími věcmi), jakého věku se dožijeme. Ale nejen to. Ovlivňuje to také kvalitu života. A to je možná ještě podstatnější. Kromě toho, že můžeme předejít některým nemocem (ať už civilizačním chorobám či těm, ke kterým máme genetické předpoklady), dodržování alespoň některých zásad životního stylu nám pomůže, že se sami budeme cítit spokojenější a v pohodě. Je to vlastně takový “začarovaný” kruh, protože pokud jsme pozitivně naladění, přispívá to také dobrému zdraví. A to je alfou i omegou celého problému. Sice si často (bohužel často téměř bezmyšlenkovitě) vzájemně přejeme hodně zdraví, sami na to své ale mnohdy zapomínáme. Začínáme se o něj zajímat až v případě nějakého problému. Podle mě to je velká škoda a měli bychom se snažit svoje zdraví podporovat preventivně. Jasně, je sice z části podmíněné geneticky, životním prostředím, ve kterém žijeme, a úrovní zdravotnické péče. Jenže podle některých autorů je naše zdraví dokonce až z 60 % ovlivněno právě životním stylem. A to už, myslím, stojí za to se nad tím alespoň zamyslet.

Věřím, že nám maminkám záleží na zdraví nejen našich dětí, ale i na tom našem a partnerově, potažmo celé rodiny a blízkých, abychom tu společně žili co nejdéle spokojeně.

Dobrou zprávou je, že zájem o výživu a celkově o správný životní styl je dnes v kurzu. Problém ale vidím v tom, že mnozí lidé vycházejí pouze z časopisů pro ženy, resp. zábavných článků na internetu. Ty se možná někdy na první pohled tváří jako vědecké, ale informace tam jsou často vytržené z kontextu a mnohdy se ani nezakládají na pravdě. Většinou je dokonce ani nepíše nikdo z oboru, ale spíš člověk placený za psaní na jakékoliv téma.

Budu proto velmi ráda, když vám v dalších článcích na mém blogu budu moci přiblížit svět výživy bez zbytečných strašáků, ale srozumitelně a v ucelených souvislostech.

4. Co znamená zajímat se zdravě?

Pokud v nadpisu píšu, že se máme o životní styl zajímat zdravě, mám tím na mysli především to, že ani zájem o výživu a další složky životního stylu není radno přehánět. Jednak by to mohlo vést k zbytečnému stresu, pokud se nám vše nedaří hned plnit podle představ. Můžeme se naopak ještě více vnitřně zablokovat a na jakoukoliv snahu o správnou výživu úplně zanevřít. Třeba proto, že jsme si na začátku vytyčili příliš vysoké cíle, kterých nelze jednoduše dosáhnout. Druhá věc, která je ještě závažnější, je, že přílišné zabývání se sebou samým nebo některou složkou životního stylu může vést k psychickým problémům. V některém z dalších článků si přiblížíme možné poruchy příjmu potravy, problémy však mohou nastat i v případě, že to budeme přehánět např. se sportem, když nebudeme dostatečně trénovaní.

5. A co říci závěrem?

Zájem o správný životní styl je chvályhodný a v naší uspěchané době určitě na místě. Objevuje se také stále více studií, že na zdraví člověka má výživa a celkově správný životní styl větší vliv, než se i dnes mnozí domnívají. I zde však platí, že se nemá nic přehánět a je dobré jít po zlaté střední cestě. Tak ať se nám to daří!

Zdroje:

Bartová, J. (2011). Správný životní styl. Solen13(5), 191.
Janoutová, J., Hálová, A., & Janout, V. (2017). Vliv životního stylu na epigenetické regulace: implikace pro psychické poruchy. Solen18(E-verze 3/17), e3-8.